عنوان خبرنسخه 6.2 (مرداد 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:27:56


نسخه 6.2 (مرداد 1394)

+کلیه فیلد های که در بخش تنظیمات خود "مشاهده توسط مدیر" تنظیم شده اند در هنگام نمایش فرم های پر شده با رنگی متفاوت نمایش داده می شوند .

+در فرم ساز پایه در هنگام طراحی فرم اگر فیلدی را در بخش تنظیمات آن "مشاهده توسط مدیر" تعریف کنید در هنگام نمایش فرم برای کاربران آن فیلد نمایش داده نمی شود ولی اگر کاربر مجوز ویرایش ورودی های خود را داشته باشد به راحتی می تواند برای آن فیلد ، داده وارد نماید که این خاصیت حذف گردید و فقط مدیران فرم ساز و کاربرانی که اجازه ویراش طراحی فرم را دارند می توانند برای فیلد مربوطه داده وارد نمایند.

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.36 )