عنوان خبرنسخه 6.4 (مهر 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:28:44


نسخه 6.4 (مهر 1394)

+اضافه شدن موبایل به لیست فیلد ها در کنار تلفن ثابت  (1394/07/30)

+راست چین داخلی کلیه جعبه متنها و چپ چین داخلی کلیه جبعه های عددی در حالت نمایش فرم با رعایت کامل اصول rtl و ltr برای بهینه نمایش داده شدن فرم (1394/07/26)

+قالب بندی کامل صفحه ویرایش اطلاعات وارد شده توسط کاربر و راست چین و چپ چین شدن کلیه جعبه متن ها طبق استاندارد عددی و متنی  (1394/07/20)

+اضافه شدن شی مستقل شماره موبایل به فرم با تفکیک سه قسمتی 0272-341(916) هم در ورودی و نمایش آن در بخش های مربوطه

+ایجاد صفحه مستقل برای دریافت کد رهگیری فرم ثبت شده برای مشاهده محتوای فرم وارد شده و وضعیت آن توسط ثبت کننده فرم


+ایجاد صفحه مستقل برای دریافت رمز مشاهده فرم ثبت شده برای نمایش محتوای فرم برای سایر اشخاص

+ثبت شناسه دریافت پیامک در هنگام دریافت پیامک توسط کاربر پرکننده فرم به عنوان سند دریافت قابل پیگیری در سیستم مخابراتی

+اضافه شدن ستون های "کد رهگیری - شناسه دریافت پیامک - کلمه عبور نمایش فرم - کد کاربری - مبلغ پرداختی - وضعیت پرداخت - سریال پرداخت - نام درگاه - نام پرداخت کننده " در بخش نمایش ورودی های فرم که به راحتی قابلیت انتخاب شدن را دارا می باشند و مدیر سیستم به راحتی امکان مشاهده و گزارش گیری را دارا می باشد .
+شمسی سازی کلیه تاریخ های میلادی سیستم در گزارشات و آمارها

+
اضافه شدن ستون های "کد رهگیری - شناسه دریافت پیامک - کلمه عبور نمایش فرم - کد کاربری - مبلغ پرداختی - وضعیت پرداخت - سریال پرداخت - نام درگاه - نام پرداخت کننده " در بخش مرتب سازی ورودی های فرم به صورت نمایش صعودی و نزولی قابل استفاده می باشد .


+اضافه شدن ستون های "کد رهگیری - شناسه دریافت پیامک - کلمه عبور نمایش فرم - کد کاربری - مبلغ پرداختی - وضعیت پرداخت - سریال پرداخت - نام درگاه - نام پرداخت کننده " در صادر نمودن ورودی ها به اکسل یا فایل متنی و ... .

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.38 )