عنوان خبرنسخه 5.7 (دی 1393) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:25:54


نسخه 5.7 (دی 1393)

+قابلیت دریافت مشخصات واریز کننده وجه مالی در پرداخت آنلاین و سنتی

+قابلیت یکسان کردن آدرس پستی سفارش دهند و آدرس دریافت کالا (می تواند فعال یا غیر فعال باشد)

+قابلیت دریافت مشخصات کامل پستی مکانی که کالا باید ارسال شود (می تواند فعال یا غیر فعال باشد)

+قابلیت دریافت مشخصات کامل پستی سفارش دهنده (می تواند فعال یا غیر فعال باشد)

+قابلیت فعال سازی دلخواه هر یک از ماژول های بانکی به دلخواه

+قابلیت فعال سازی دلخواه هر یک از ماژول های درگاه های واسط به دلخواه+قابلت پرداخت مبالغ به صورت ثابت بدون استفاده از سیستم درگاه به صورت سنتی، حواله یا واریز از طریق حضور فیزیکی در بانک

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.31 )