عنوان خبرنسخه 5.9 (اردیبهشت 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:26:45


نسخه 5.9 (اردیبهشت 1394)

+قابلیت ارسال پیامک به مدیر ارشد سیستم در صورت خطا در واریز وجه نقد کاربر از طریق درگاه بانکی با قابلیت تنظیم متن توسط مدیر سیستم (ارسال پیامک این ویژکی قابل فعال یا غیرفعال شدن می باشد)

+قابلیت ارسال هوشمند نام و نام خانوادگی ، شماره همراه ، مبلغ ، تاریخ و زمان واریز ، نام فرمی که پرداخت موفق برای آن صورت گرفته برای مدیر ارشد سیستم (ارسال پیامک این ویژکی قابل فعال یا غیرفعال شدن می باشد)

+قابلیت ارسال پیامک به مدیر ارشد سیستم در صورت واریز موفقیت آمیز وجه نقد کاربر از طریق درگاه بانکی با قابلیت تنظیم متن توسط مدیر سیستم (ارسال پیامک این ویژکی قابل فعال یا غیرفعال شدن می باشد)

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.33 )