عنوان خبرنسخه 6.0 (خرداد 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:27:08


نسخه 6.0 (خرداد 1394)

+قابلیت ارسال ایمیل به مدیر ارشد سیستم در صورت واریز موفقیت آمیز وجه نقد کاربر از طریق درگاه بانکی با قابلیت ارسال کلیه مشخصات بانکی و زمانی مربوطه به همراه رسید دیجیتالی پرداخت+قابلیت ارسال ایمیل به کاربر پرکننده فرم در صورت واریز موفقیت آمیز وجه نقد از طریق درگاه بانکی با قابلیت ارسال کلیه مشخصات بانکی و زمانی مربوطه به همراه رسید دیجیتالی پرداخت
 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.34 )