عنوان خبرنسخه 6.1 (تیر 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:27:35


نسخه 6.1 (تیر 1394)

+در فرمساز پایه در صورتی که پر کردن فرم با IP محدود گردد کلیه کاربران فقط یک بار با IP جاری خود می توانند فرم مربوطه را پر نمایند این محدودیت برای مدیران فرم ساز و کاربرانی که مجوز ویرایش فرم مربوطه را دارند حذف شد و آنها محدودتی در تعداد ثبت نام فرم ندارند.

+در فرمساز پایه در صورتی که پرکردن فرم فقط برای اعضا محدود گردد کلیه کاربران فقط به تعداد دفعات مشخص شده می توانند فرم مربوطه را پر نمایند این محدودیت برای مدیران فرم ساز و کاربرانی که مجوز ویرایش فرم مربوطه را دارند حذف شد و آنها محدودتی در تعداد ثبت نام فرم ندارند. این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.35 )