عنوان خبرنسخه 6.8 (بهمن 1394) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
شنبه 29 اسفند 1394 - 08:27:34


نسخه 6.8 (بهمن 1394)

+افزوده شده کامل گزارش ساز هوشمند ستیمول سافت و بومی سازی آن بر اساس فرم ساز چه در سطوح امنیتی در نمایش گزارش چه طراحی گزارش این ویژگی با افتخار اختصاصی و مربوط به فرم ساز ویژه مچ فرم فارسی می باشد .

+افزوده شدن قابلیت تنظیم کلیه کلید های کاربردی گزارش ساز که در شرایط مشخص فعال یا غیر فعال باشند . هم در زمان نمایش گزارش یا در هنگام طراحی گزارش . این ویژگی به صورت عمومی برای کلیه فرم ها و هم به صورت اختصاصی قابل تعریف برای هر فرم می باشد .

+افزوده شدن برچسب فارسی فیلد های تعریف شده در فرم ساز به محیط گزارش ساز استیمول سافت تا کاربر طراح بتواند به سادگی گزارش خود را فعال نماید.


+نمایش لیست گزارشات طراحی شده برای هر فرم به صورت اختصاصی در زیر فرم های طراحی شده در بخش مدیریت فرم ها

+کلیه گزارشات طراحی شده برای هر فرم به صورت اختصاصی امکان حذف ، ویرایش ، دانلود و آپلود گزارش را دارا می باشند .

+کلیه گزارشات طراحی شده به صورت هوشمند و دارای چند مدل لینک ویژه می باشند که می توان با استفاده از کد رهگیری یک فرم ، رمز دسترسی جهت مشاهده فرم ، سریال ورود پرونده و یا نمایش کلیه پرونده ها قابل دسترس باشند .


+بهینه سازی کاملی با زبان فارسی در سیستم انجام شده است و سیستم مستقل از اینکه حروف ئ ک را با چه نوع کدینگی کاربر وارد کرده باشد آنها را تصحیح و متصل به هم نمایش می دهد .
 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://formbox.ir/news.php?extend.44 )